Interfície Web de Consulta d'Horaris UCA TCL Universitat Pompeu Fabra
Unitat de Coordinació Acadèmica
de
Traducció i Ciències del Llenguatge
Horaris
2020 / 2021
Consulta per àmbits docents (cerca combinada amb professors, codi d'assignatura, grups i seminaris)

Àmbits docents

Descripció i comparació de llengües
Idioma alemany
Idioma anglès
Idioma francès
Interpretació oral
Lingüística general
Llengua catalana
Llengua espanyola
Llengües en entorns educatius
Llengües en entorns empresarials
Llengües en entorns socials
Llengües i cultures en l'Espanya actual
Llengües i tecnologia
Reflexió sobre la traducció
Tecnologies de la traducció
Traducció especialitzada cientificotècnica
Traducció especialitzada humanisticoliterària
Traducció especialitzada juridicoeconòmica
Traducció general de l'alemany
Traducció general de l'anglès
Traducció general del francès
Traducció i comparativa entre català i espanyol
Traducció i mitjans de comunicació
Traducció, interpretació i idioma LSC
Transversal: comunicació, documentació i terminologia
Treball de fi de grau i pràcticum
Tutories de grau

Escriviu el nom o cognom del professorEscriviu el codi de l'assignatura:

Grups Grans:

GG1
GG2
GG3
GG4

Seminaris