Interfície Web de Consulta d'Horaris UCA TCL Universitat Pompeu Fabra
Unitat de Coordinació Acadèmica
de
Traducció i Ciències del Llenguatge
Horaris
2020 / 2021
Consulta per agrupament d'estudis Consulta d'assignatures per trimestre, estudis, codi d'assignatura, GG o S

Trimestre

1r

2n

3r

Estudis

3343 - 1r Any de Traducció i Interpretació
3343 - 2n Any de Traducció i Interpretació
3343 - 3r Any de Traducció i Interpretació
3343 - 4t Any de Traducció i Interpretació
3344 - 1r Any de Llengües Aplicades
3344 - 2n Any de Llengües Aplicades
3344 - 3n Any de Llengües Aplicades
3344 - 4t Any de Llengües Aplicades
3345 - 1r Any de Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades
3345 - 2n Any de Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades
3345 - 3r Any de Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades
3345 - 4t Any de Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades
3345 - 5è Any de Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades
3349 - Llengües i Cultures en l'Espanya Actual
1031 - Màster en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol
8036 - Màster en Estudis de Traducció
8037 - Màster en Lingüística
8039 - Màster en Estudis del discurs

Trimestre

1r

2n

3r

Estudis

3343 - 1r Any de Traducció i Interpretació
3343 - 2n Any de Traducció i Interpretació
3343 - 3r Any de Traducció i Interpretació
3343 - 4t Any de Traducció i Interpretació
3343 - Traducció i Interpretació (1r a 4t)
3344 - 1r Any de Llengües Aplicades
3344 - 2n Any de Llengües Aplicades
3344 - 3r Any de Llengües Aplicades
3344 - 4t Any de Llengües Aplicades
3344 - Llengües Aplicades(1r a 4t)
3345 - 1r Any de Doble grau en Traducció i Interpretaciói Llengües Aplicades
3345 - 2n Any de Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades
3345 - 3r Any de Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades
3345 - 4t Any de Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades
3345 - 5è Any de Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades
3345 - Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades (1r a 5è)
3349 - Llengües i Cultures en l'Espanya Actual
1031 - Màster en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol
8036 - Màster en Estudis de Traducció
8037 - Màster en Lingüística
8039 - Màster en Estudis del discurs

Escriviu el codi de l'assignatura:

Grups Grans:

GG1
GG2
GG3
GG4
Tots

Seminaris